Title การแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี : (วิธีการก้าวข้าม - transcend method) / โยฮัน กัลตุง ; ผู้แปล เดชา ตั้งสีฟ้า.
Author กัลตุง, โยฮัน
Published กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550
Detail 71 หน้า ; 21 ซม
Subject
 
Added Author เดชา ตั้งสีฟ้า, ผู้แปล
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed