Title ปรมาจารย์แห่งยุทธจักรธุรกิจการค้า/ ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
Author ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
Published กรุงเทพฯ ; อนิเมทกรุ๊ป, 2555
Detail 208 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
Subject
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
ไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทยักษ์ใหญ่ ทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ในเครือสหพัฒนพิบูล หรือ สหพัฒน์ ที่มีเครือข่ายและสินทรัพย์รวมกันนับแสนล้านบาท ภายใต้ผู้ก่อตั้งคือ เทียม โชควัฒนา จากธุรกิจที่เริ่มต้นเพียงร้านขายของชำหรือร้านโชห่วย เล็กๆใน ในย่านสำเพ็ง มาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่เกิดจากกลยุทธ์ เคล็ดลับ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ "เทียม โชควัฒนา" บทหนึ่งในการทำงานของเจ้าสัวเทียม กล่าวไว้ว่า เหนืออื่นใดในการเรียนรู้เรื่องการงาน หรือเรียนรู้สิ่งใด ก็มิสู้เรียนรู้จากคน นั่นเป็นเพราะสรรพสิ่งบนโลกมีค่ามีความหมาย เพราะคนหรือมนุษย์กำหนด หรือสร้างขึ้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ถ้าต้องการเรียนรู้สิ่งใดก็ให้เรียนรู้จากคน เนื่องเพราะคนคือ "ขุมทรัพย์แห่งปัญญา" ที่จะนำมาซึ่งความรอบรู้และประสบการณ์อย่างสำคัญยิ่ง

  Comments   

    Recently viewed