Title กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา / สาคร พรประเสริฐ ;บรรณาธิการโดย ปัญจะ กุลพงษ์.
Author สาคร พรประเสริฐ
Published เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2(ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
Detail 264 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
 
Added Author ปัญจะ กุลพงษ์, บรรณาธิการ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed