Title รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี(12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558) / สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author สำนักนายกรัฐมนตรี
Published กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2558
Detail 412 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Subject
Added Author สำนักนายกรัฐมนตรี
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed