Title 100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์ / ลอรา โคแวน, อะเล็กซ์ ฟริท, มินนา เลซีย์ และ เจโรม มาร์ติน ;แปลโดย ธัญโรจน์ โรจนธเนศ ;บรรณาธิการโดย เชาวพิชญ์ อรุโณทอง.
Author โคแวน, ลอรา
Published กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอสมิกส์, 2561
Detail 121 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Subject
Added Author ธัญโรจน์ โรจนธเนศ, ผู้แปล
  เชาวพิชญ์ อรุโณทอง บรรณาธิการ
  เลซีย์, มินนา
  ฟริท, อะเล็กซ์
  มาร์ติน, เจโรม
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed