Title การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระจายภาพและเสียง สื่อเว็บไซต์ และสื่อกิจกรรมพิเศษ)= Utilization of media for public relations / สมิทธิ์ บุญชุติมา.
Author สมิทธิ์ บุญชุติมา
Published นนทบุรี : 21 เซ็นจูรี่, 2561
Detail 230 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
 
Added Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed