เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00145015
หมายเลขทรัพยากรi00270526
บาร์โค้ดR007362
เล่ม7
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไปภาษาไทย
วันที่นำเข้า22 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0