Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Composition : การจัดองค์ประกอบสำหรับการถ่ยภาพ / เอกนฤน บางท่าไม้ และวิโรจน์ เจียรวัชระมงคล.
Author
เอกนฤน บางท่าไม้.
Published
นนทบุรี : ไอดีซีฯ , 2558.
Call Number
TR 179 อ871ค 2558,770
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
การถ่ายภาพเบื้องต้น Fundamentals of photography / สมาน เฉตระการ.
Author
สมาน เฉตระการ.
Published
กรุงเทพมหานคร : 9119 เทคนิคพริ้นท์ติ้ง, 2548.
Call Number
TR 145 ส294ก 2548,770
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
การถ่ายภาพเบื้องต้น Fundamentals of photography / สมาน เฉตระการ.
Author
สมาน เฉตระการ.
Published
กรุงเทพมหานคร : 9119 เทคนิคพริ้นท์ติ้ง, 2549.
Call Number
TR 145 ส294ก 2549,770
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles