Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ / รวี ลงกานี.
Author
รวี ลงกานี.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
Call Number
HD 69.P75 ร168ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ / วลีรัตน์ สุพรรณชาติ.
Author
วลีรัตน์ สุพรรณชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562.
Call Number
HD 75 ว353ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles