Search again

Found: 198  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สนุกกับหมากรุกไทย
Author
วินัย ลิ้มดำรงชิต
Published
กรุงเทพฯ อักษรวัฒนา
Call Number
GV 1445 ว619ส
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
สูตรหมากฮอส(แบบแผนการเดินสมบูรณ์แบบ) เปี๊ยก โพธาราม
Author
เปี๊ยก โพธาราม
Published
กรุงเทพฯ เสริมวิทย์บรรณาการ 2535
Call Number
GV 1446 ป762ส
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หมากรุกไทยและหมากกล เมืองใต้
Author
เมืองใต้
Published
กรุงเทพฯ เสริมวิทย์ 2527
Call Number
GV 1446 ม844ว
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หลักการฝึกกีฬา
Author
อนันต์ อัตชู
Published
กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2538
Call Number
GV 741 อ165ห
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา สนธยา สีละมาด
Author
สนธยา สีละมาด
Published
กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
Call Number
GV 711 ส191ห
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หลักการพลศึกษา
Author
จรวย แก่นวงษคำ
Published
กรุงเทพฯ โอเดียนโสตร์ 2517
Call Number
GV 221 จ17ท
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หลักและการฝึกกีฬา
Author
ธวัช วีระศิริวัฒน์
Published
กรุงเทพฯ โอ.เอส พริ้งติ้ง เฮ้าส์ 2538
Call Number
GV 741 ธ394ห
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หลักและวิธีสอนวิชาพลศึกษา
Author
วรศักดิ์ เพียรชอบ
Published
กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2523
Call Number
GV 221 ว17ห
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
ออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะกับรูปร่าง แจ็คโคสกี,เอ็ดวาร์ด เจ
Author
แจ็คโคสกี,เอ็ดวาร์ด เจ
Published
กรุงเทพฯ บลิส พับลิ่ชชิ่ง 2549
Call Number
GV 481 จ831อ
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
เกม
Author
จรินทร์ ธานีรัตน์
Published
กรุงเทพฯ รามคำแหง มหาวิทยาลัย 2524
Call Number
GV 1507.C7 จ166ก
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
เกม
Author
พีระพงศ์ บุญศิริ
Published
กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2536
Call Number
GV 1507.C7 พ798ก
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
เกม108
Author
กรมพลศึกษา
Published
กรุงเทพฯ คุรุสภา 2538
Call Number
GV 1507.C7 ก447ก
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
เกมนำไปสู่ทักษะกีฬา จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ
Author
จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ
Published
กรุงเทพฯ รวมสาส์น 2545
Call Number
GV 705.T5 จ488ก
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
เกมปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ช.ช้างน้อย
Author
ช.ช้างน้อย
Published
กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2548
Call Number
GV1204.81 ช111ก
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
เกมสำหรับการสอนวอลเลย์บอล อุทัย สงวนพงศ์
Author
อุทัย สงวนพงศ์
Published
กรุงเทพฯ สหมิตรออฟเซท 2539
Call Number
GV 1015.15 อ819ก
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles