Search again

Found: 168  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
MEOW!! ke ai mao mi ci xiu ri chang / quan zhi shan zhu ; wu yong zhen yi.
Author
quan zhi shan zhu.
Published
Xin bei shi : Xin bei shi, 2019.
Call Number
TT778 Q1M 2019
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
Mo fa chu wa no hao ke ai tie bu feng : shi yong pin bu bao, sui shen bu xiao wu, sheng huo jia shi bu pin 30 zhong / Suchuwa zhu.
Author
zhu, Suchuwa.
Published
Xinbei Shi : Ya shu tang wen hua shi ye you xian gong si, 2017.
Call Number
TT835 Z63M 2017
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
Modern industrial electronics.
Author
Maloney, Timothy J.
Published
New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2004.
Call Number
TK7881.M343 2004,629.89 M2578M
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
My first animal knitting book : 30 fantastic knits for children aged 7+ / Fiona Goble.
Author
Goble, Fiona,
Published
London : CICO Kidz, 2019.
Call Number
TT825 G5633 2019
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
Nian tu hua zhi zuo wan quan jiao cheng : Shi pin xue xi ban / Zhi jian sheng huo bian zhu.
Author
Zhi jian sheng huo.
Published
Beijing : Ren min you dian chu ban she, 2019.
Call Number
TT890 Z63H 2019
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
Noise reduction in speech applications.
Author
Davis, Gillian M
Published
Boca Raton CRC Press 2002.
Call Number
TK7882.S65 N65 2002,621.3828 D2619N
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
Pineapple leaf fibers : processing, properties and applications / Mohammad Jawaid [and three others], editors.
Author
Jawaid, Mohammad.
Published
Singapore : Springer, [2020].
Call Number
TA455. J11 2020
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
Plant lady embroidery : 300 botanical embroidery motifs & designs to stitch / Applemints ; translator: Kristen Wolter.
Author
Applemints.
Published
Beverly, Mass. : Quarry, 2020.
Call Number
TT778.C3 P52 2020
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
Plastic bending Theory and applications.
Author
Yu.
Published
Singapore : World Scientific : 1996.
Call Number
TA652.Y82 1996,620.11233 bY94P

image
Plastic bending Theory and applications.
Author
Yu, T X.
Published
Singapore : World Scientific, 1996.
Call Number
TA652.Y82 1996,620.11233 Y94P
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
Plastics for engineers materials, properties, applications.
Author
Domininghaus, Hans.
Published
New York : Hanser, 1993.
Call Number
TA455.P5 D6413 1993,620.1923 D6718P
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
Polymer composites : 3 Volume Set Volume 1: Macro- and microcomposites, Volume 2: Nanocomposites, Volume 3: Biocomposites.
Author
Thomas, Sabu.
Published
aWeinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2012-2014.
Call Number
TA418.9.C6 P642 2012,620.192 T4621P
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
Polymer composites _b3 Volume Set Volume 1: Macro- and microcomposites, Volume 2: Nanocomposites, Volume 3: Biocomposites.
Author
Thomas, Sabu_921125_ceditor.
Published
bWILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA_c2012-2014_aWeinheim.
Call Number
TA418.9.C6 P642 2012,620.192_bT4621P

image
Power electronics Circuits, devices, and applications.
Author
Rashid, Muhammad H.
Published
New Jersey : Prentice Hall, 1993.
Call Number
TK7881.15R37 1993,621.317 R224P
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
Power system protection.
Author
Anderson, P. M.
Published
New York : McGraw-Hill and IEEE Press, 1999.
Call Number
TL1010.A53 1998,621.317 A545P
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles