Search again

Found: 88  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สูจิบัตรสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 2557= NDSI Security week 2014 / สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
Author
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
Call Number
UA 10.5 ส886
Location
ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit

image
สไนเปอร์ซีลทีมซิกซ์/ โฮมเวิร์ด อี. วาสติน, สตีเฟน เทมปลิน ;ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์.
Author
วาสติน, โฮมเวิร์ด อี.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
Call Number
UA 853 ว488ส 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
หนึ่งนัด หนึ่งศพ = One shot - one kill/ ชาร์ลส์ ดับเบิลยู แซสเซอร์, เครก รอเบิร์ตส์, ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์.
Author
แซสเซอร์, ชาร์ลส์ ดับเบิลยู.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
Call Number
UD 333 ซ881ห 2553
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
หนึ่งนัด หนึ่งศพ = One shot - one kill/ ชาร์ลส์ ดับเบิลยู แซสเซอร์, เครก รอเบิร์ตส์, ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์.
Author
แซสเซอร์, ชาร์ลส์ ดับเบิลยู.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
Call Number
UD 333 ซ881ห 2553
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
หลักพิชัยสงครามนโปเลียน/ คอนราด,ลานซา ผู้เรียบเรียง จำรูญ วีณะคุปต์.
Author
ลานซา, คอนราด.
Published
นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2547.
Call Number
U 161 ล265ห 2547
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
หลักสูตรคนกล้ารบพิเศษ/ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
Author
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
Published
กรุงเทพฯ: สารคดี, 2538.
Call Number
U 400 ว426ห 2538
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
หักเหลี่ยมกองทัพแผนลับคืนรัง/ วาสนา นาน่วม.
Author
วาสนา นาน่วม.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
Call Number
U 17 ว491ห 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
เจาะลึกสงครามลับ CIA= The way of the knife / มาร์ก มาซเซ็ตติ ;แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์.
Author
มาซเซ็ตติ, มาร์ก.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
Call Number
UA 23 ม415จ 2559
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
เรืออากาศวิชาการ 56/ โรงเรียนนายเรืออากาศ.
Published
กรุงเทพฯ : โรงเรียนนายเรืออากาศ, 2556.
Call Number
UG 639.T5 ร851 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แม่ทัพ : ภาวะผู้นำเชิงเปรียบเทียบ/ วัชระ รณนภากาศ ฤทธาคนี.
Author
วัชระ รณนภากาศ ฤทธาคนี.
Published
กรุงเทพฯ: Higher press, 2549.
Call Number
U 167 ว382ม 2549
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
โฉมใหม่ของสงครามยุคดิจิตอล/ bruce,Berkowitz.
Author
Berkowitz bruce.
Published
กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป; 2547.
Call Number
U 163 บ827ฉ 2547
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
โหด มัน ฮา ข้าคือ "ทหารเกณฑ์"/ รุ่งอรุณ ลภาสวัสดิ์นันท์.
Author
รุ่งอรุณ ลภาสวัสดิ์นันท์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
Call Number
U 660 ร649ห 2553
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไตรยุทธศิลป์ : ลูกไม้การเมือง / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.
Author
อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
Call Number
U 162 อ133ต
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles