Search again

Found: 124  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เส้นทางมหาอำนาจ/ วริยา ศ. ชินวรรโณ ;บรรณาธิการ จุลชีพ ชินวรรโณ.
Author
วริยา ศ. ชินวรรโณ.
Published
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2539.
Call Number
F 1418 ว713ส 2539
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แคนาดา / บรรณาธิการฉบับภาษาไทย ศรีภูมิ อัครมาส ;ผู้แปล ศศิวิมล เชาวนปรีชา.
Published
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2548.
Call Number
F1017 ค925
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แดนลึกลับอาถรรพ์อินคา : อาณาจักรเลือดและทองคำ/ บรรยง บุญฤทธิ์.
Author
บรรยง บุญฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2549].
Call Number
F 3429 บ177ด [2549]
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
โลกหลากสีที่ แคนาดา/ ธีรพร คงพูล ;บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง.
Author
ธีรพร คงพูล.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
Call Number
F 1016 ธ632ล 2547
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles