Found: 151  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleสรรนิพนธ์ตำราพิชัยสงครามขงเข้ง/ศรีวารี.
Authorศรีวารี.
Publishedกรุงเทพฯ:ธรรมชาติ,2541.
Call NumberU 161 ศ247ส 2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleสิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว/อมรเวช ไชยชาญ.
Authorอมรเวช ไชยชาญ.
Publishedกรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2547.
Call NumberUH 769 อ288ส 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleสูจิบัตร สัปดาห์วิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 2557.
Publishedกรุงเทพ ฯ :สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,2557.
Call NumberUA 10.5 ส886 2557
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title สูจิบัตรสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 2557= NDSI Security week 2014
Authorสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,2557.
Call NumberUA 10.5 ส886
Locationศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit
image
Source Types Book
Titleสไนเปอร์ซีลทีมซิกซ์/โฮมเวิร์ด อี. วาสติน, สตีเฟน เทมปลิน ;ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์.
Authorวาสติน, โฮมเวิร์ด อี.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2556.
Call NumberUA 853 ว488ส 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleหนึ่งนัด หนึ่งศพ =One shot - one kill/ชาร์ลส์ ดับเบิลยู แซสเซอร์, เครก รอเบิร์ตส์, ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์.
Authorแซสเซอร์, ชาร์ลส์ ดับเบิลยู.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2553.
Call NumberUD 333 ซ881ห 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleหนึ่งนัด หนึ่งศพ =One shot - one kill/ชาร์ลส์ ดับเบิลยู แซสเซอร์, เครก รอเบิร์ตส์, ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์.
Authorแซสเซอร์, ชาร์ลส์ ดับเบิลยู.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2553.
Call NumberUD 333 ซ881ห 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleหลักพิชัยสงครามนโปเลียน/คอนราด,ลานซา ผู้เรียบเรียง จำรูญ วีณะคุปต์.
Authorลานซา, คอนราด.
Publishedนนทบุรี:ศรีปัญญา,2547.
Call NumberU 161 ล265ห 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleหลักสูตรคนกล้ารบพิเศษ/วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
Authorวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ:สารคดี,2538.
Call NumberU 400 ว426ห 2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleหักเหลี่ยมกองทัพแผนลับคืนรัง/วาสนา นาน่วม.
Authorวาสนา นาน่วม.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2556.
Call NumberU 17 ว491ห 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title เจาะลึกสงครามลับ CIA= The way of the knife
Authorมาซเซ็ตติ, มาร์ก.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2559.
Call NumberUA 23 ม415จ 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleเรืออากาศวิชาการ 56/โรงเรียนนายเรืออากาศ.
Authorโรงเรียนนายเรืออากาศ
Publishedกรุงเทพฯ :โรงเรียนนายเรืออากาศ,2556.
Call NumberUG 639.T5 ร851 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleแม่ทัพ : ภาวะผู้นำเชิงเปรียบเทียบ/วัชระ รณนภากาศ ฤทธาคนี.
Authorวัชระ รณนภากาศ ฤทธาคนี.
Publishedกรุงเทพฯ:Higher press,2549.
Call NumberU 167 ว382ม 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleโฉมใหม่ของสงครามยุคดิจิตอล/ bruce,Berkowitz.
AuthorBerkowitz bruce.
Publishedกรุงเทพฯ:อนิเมทกรุ๊ป;2547.
Call NumberU 163 บ827ฉ 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleโหด มัน ฮา ข้าคือ "ทหารเกณฑ์"/รุ่งอรุณ ลภาสวัสดิ์นันท์.
Authorรุ่งอรุณ ลภาสวัสดิ์นันท์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2553.
Call NumberU 660 ร649ห 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed