Search again

Found: 5,144  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ไลอ้อนบอย / ซิซู คอร์เดอร์ ;ผู้แปล วลีพร หวังซื่อกุล.
Author
คอร์เดอร์, ซิซู.
Published
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2546.
Call Number
นว ค188ล 2546
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไลอ้อนบอย 2 ตอนการไล่ล่า/ ซิซู คอร์เดอร์ ;ผู้แปล วลีพร หวังซื่อกุล.
Author
คอร์เดอร์, ซิซู.
Published
กรุงเทพฯ : The Chase, 2547.
Call Number
นว ค188ล 2547
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไลอ้อนบอย 3 ตอนเปิดเผยความจริง/ ซิซู คอร์เดอร์ ;ผู้แปล วลีพร หวังซื่อกุล.
Author
คอร์เดอร์, ซิซู.
Published
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549.
Call Number
นว ค188ล 2549
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไวรัสมฤตยู/ แพทริเซีย คอร์เวลล์ ;ผู้แปล ผจงจินต์ สันตพงษ์ ;บรรณาธิการ ทัศนาภรณ์ คทวณิช.
Author
คอร์เวลล์, แพทริเซีย.
Published
กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550.
Call Number
นว ค185ว 2550
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วีรพร นิติประภา.
Author
วีรพร นิติประภา.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
Call Number
นว ว829ส 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไหมฝันเชลยพิศวาล/ ไหมฝัน.
Author
ไหมฝัน.
Published
นนทบุรี : บี ไมน์, 2554.
Call Number
นว ห949ช 2554
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไอดินกลิ่นรัก/ วลีวิไล.
Author
วลีวิไล.
Published
กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2548.
Call Number
นว ว349อ 2548
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไอรักในดวงใจ = November of the heart/ ลาเวิร์ล สเปนเซอร์ ;ผู้แปล ศศมาภา.
Author
สเปนเซอร์, ลาเวิร์ล.
Published
กรุงเทพฯ : แพรว, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.
Call Number
นว ส223อ 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไอลีจา...พันธสัญญาแห่งใจ/ ยาโยอิ.
Author
ยาโยอิ.
Published
กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2550.
Call Number
นว ย246อ 2550
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไอ้ตัวดีกับอีวายร้าย/ ธราธิป ;บรรณาธิการ ประภาส เที่ยงธรรม.
Author
ธราธิป.
Published
กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2546.
Call Number
นว ธ381อ 2546
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไอ้หนูซามูไร วิถีแห่งมังกร/ คริส แบร็ดฟอร์ด ;ผู้แปล สาธิตา ทรงวิทยา.
Author
แบร็ดฟอร์ด, คริส.
Published
กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง, 2556.
Call Number
นว บ895อ 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไอ้เก้านิ้ว พิศวาสฆาตกรรมอำพราง / สมเกียรติ พ่วงทรัพย์.
Author
สมเกียรติ พ่วงทรัพย์.
Published
กรุงเทพฯ : มตชิน, 2553.
Call Number
นว ส232อ 2553
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไฮดี = Heidi/ โยฮันนา ชปือรี ;ผู้แปลและเรียบเรียง แก้วคำทิพย์ ไชย.
Author
ชปือรี, โยฮันนา.
Published
กรุงเทพฯ : คลาสสิก, [2546].
Call Number
นว ช161ฮ [2546]
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ไฮดี้/ โยฮันนา ชปีรี ;วันเพ็ญ บงกชสถิตย์.
Author
ชปีรี, โยฮันนา.
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2549.
Call Number
นว ช161ฮ 2549
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles