image
Source Types Book
Titleปรมาจารย์แห่งยุทธจักรธุรกิจการค้า/ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
Authorธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
Publishedกรุงเทพฯ ;อนิเมทกรุ๊ป,2555.
Call Number HF 5386 ธ155ป 2555
By   Published  20160405093056  
ไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทยักษ์ใหญ่ ทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ในเครือสหพัฒนพิบูล หรือ สหพัฒน์ ที่มีเครือข่ายและสินทรัพย์รวมกันนับแสนล้านบาท ภายใต้ผู้ก่อตั้งคือ เทียม โชควัฒนา จากธุรกิจที่เริ่มต้นเพียงร้านขายของชำหรือร้านโชห่วย เล็กๆใน ในย่านสำเพ็ง มาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่เกิดจากกลยุทธ์ เคล็ดลับ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ "เทียม โชควัฒนา" บทหนึ่งในการทำงานของเจ้าสัวเทียม กล่าวไว้ว่า เหนืออื่นใดในการเรียนรู้เรื่องการงาน หรือเรียนรู้สิ่งใด ก็มิสู้เรียนรู้จากคน นั่นเป็นเพราะสรรพสิ่งบนโลกมีค่ามีความหมาย เพราะคนหรือมนุษย์กำหนด หรือสร้างขึ้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ถ้าต้องการเรียนรู้สิ่งใดก็ให้เรียนรู้จากคน เนื่องเพราะคนคือ "ขุมทรัพย์แห่งปัญญา" ที่จะนำมาซึ่งความรอบรู้และประสบการณ์อย่างสำคัญยิ่ง