image
Source Types Book
TitleDetox & Diet เอวเป็นรูปตัวเอส Fit & Firm ด้วยตัวเอง/มิเชล ร็อก.
Authorมิเชล ร็อก.
Publishedกรุงเทพฯ :Dดี,2555.
Call Number RM 214 ท567ด 2555
By   Published  20140612121055  
จะดีแค่ไหน หากเราสามารถลดการใช้ยา ลดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ลดความเครียด ความเหน็ดเหนื่อยเมื้อยล้าต่างๆ ลงได้ จนมีสุขภาพกายและใจที่ดีกว่าที่เคยเป็นมา หนังสือเล่มนี้จะบอกทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการล้างพิษ ให้เราได้ตระหนักและเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเราได้อะไรจากการล้างพิษให้แก่ร่ายกายของเราบ้าง