เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111220
หมายเลขทรัพยากรi00201530
บาร์โค้ดA013863
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไปภาษาไทย
วันที่นำเข้า15 Dec 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0