Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร / กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักควบคุมและการตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2550.
Call Number
TH 891 ม435ม 2550,690.22 ก218ม1311 2550
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว / กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2550.
Call Number
TH 1095 ม435 2550,690.22 ก218ม1301 2550
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles